A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Wednesday, 27 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBN371G Elementary Mathematics 1
Responsible DepartmentThe Bolyai Institute 
Responsible instructorKatonáné Dr. Horváth Eszter 
Credit
Contact lecture hours
Typeseminar 
Type of exampractical mark 


Curriculum

A teljes indukció módszerének alkalmazása különböző típusú feladatokban. A Fibonacci-sorozat származtatása, tulajdonságai. Fibonacci-sorozattal kapcsolatos feladatok a matematika különböző területeiről.
Oszthatóság az egész számok halmazában. Maradékos osztás, euklideszi algoritmus, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
A számelmélet alaptétele. Játékos számelméleti feladatok (betűszámtan, szöveges feladatok), prímszám, összetett szám. Prímekkel kapcsolatos problémák.
Számrendszerek. Oszthatósági problémák tetszőleges alapú számrendszerben. Számrendszerek alkalmazása különböző típusú feladatokban.
Kombinatorikai feladatok, skatulya elv. Feladatok a binomiális tételre és a Pascal-háromszögre.


Suggested literature

  1. Sklarszkij, Csencov, Jaglom: Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből, 1. Aritmetika és algebra.
  2. W. Sierpinski: 200 feladat az elemi számelméletből.
  3. Erdős, Surányi: Válogatott fejezetek a számelméletből.
  4. Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok.
  5. Kosztolányi, Makay, Pintér, Pintér: Matematikai problémakalauz I.
  6. Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.