A+ | A- | Ø
 
 • Magyar
 
 
Monday, 25 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBNX124E Matematika 1. (Biomérnököknek)
Responsible DepartmentDepartment of Analysis 
Responsible instructorDr. Terjéki József 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

Valós számfogalom felépítése. Műveletek a komplex számkörben. Műveletek vektorokkal. A határérték fogalma, műveletek konvergens sorozatokkal. A határérték és az egyenlőtlenség kapcsolata, konvergencia-kritériumok. Nevezetes sorozatok, az e szám bevezetése.
Egyváltozós függvények határértéke, a folytonosság definíciója, szakadások fajai. Az inverz függvény definíciója és tulajdonságai. Az elemi függvények definíciója és tulajdonságaik. A differenciálhányados definíciója, a műveletek és a differenciálás kapcsolata. Elemi függvények differenciálása. A differenciálszámítás alkalmazásai: L'Hospital-szabály, függvényvizsgálat.
Az elemi függvények Taylor-polinomjai.
Numerikus sorok, hatványsorok, függvénysorok. A határozott integrál definíciója és tulajdonságai.
Primitív függvénykeresési eljárások: parciális integrálás módszere, integrálás helyettesítéssel, elemi törtekre bontás. Az improprius integrálok definíciója és kiszámításuk. Az integrálszámítás geometriai alkalmazásai. Közelítő integrálás.


Suggested literature

 1. Huhn Péter: Matematika vegyészeknek I.-II. JATE Kiadó, Szeged, 1990.
 2. Leindler László: Analízis, JATE Kiadó, Szeged
 3. Dancs István (szerk.): Bevezetés a matematikai analízisbe, Aula Kiadó
 4. Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás, Műszaki Kiadó, Budapest
 5. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás, Műszaki Kiadó, Budapest
 6. Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
 7. Prékopa András: Valószínűségelmélet Műszaki Könyvkiadó, Budapest
 8. Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás, Műszaki Kiadó, Budapest
 9. Eliot Mendelson: Matematikai példatár, Panem-McGraw Hill Kiadó
 10. B.P. Gyemidovics: Matematikai analízis. Feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó
 11. Scharnitzky Viktor: Differenciálegyenletek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest