A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Saturday, 30 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBL321E A többváltozós függvénytan elemei (lev.)
Responsible DepartmentDepartment of Analysis 
Responsible instructorDr. Bartha Mária 
Credit
Contact lecture hours16 
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

Az Rk tér. Metrika, norma, egyenlőtlenségek.
Többváltozós függvények. Folytonosság, határérték. Parciális-, totális-, iránymenti differenciálás. Középérték-tételek, Taylor-formula. Szélsőérték.
Jordan-mérték. Területi integrál. Műveletek, Fubini tétele. Vonalintegrál. Kiszámítási mód. Úttól való függetlenség. Potenciálfüggvény, kvadratúra probléma. A többváltozós integrálok alkalmazása (terület, felszín, térfogat)
Közönséges differenciálegyenletek. A vonalintegrál alkalmazása differenciálegyenletek megoldására (egzakt differenciálegyenletek).


Suggested literature

  1. Császár Ákos, Valós analízis I-II, Tankönyvkiadó, 1984.
  2. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
  3. Szász Pál, A differenciál- és integrálszámítás elemei I-II, Typotex, 2000
  4. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.
  5. Laczkovich Miklós, T. Sós Vera, Analízis I-II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005-2007.