A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Sunday, 29 March 2015
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBNX114E Diszkrét matematika III.
Responsible DepartmentDepartment of Algebra and Number Theory 
Responsible instructorDr. Maróti Miklós 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

A számtest fogalma (racionális, valós és komplex számok). Permutációk paritása, a determináns közvetlen definíciója. Vandermonde-determináns. Vektorrendszer rangja és elemi átalakításai. Alterekre vonatkozó dimenziótétel. Lineáris leképezések, magtér, képtér. Lineáris leképezések dimenziótétele. Műveletek lineáris leképezésekkel. Mátrix sor-, oszlop- és determinánsrangja. Rangszámtétel. Kronecker--Capelli-tétel, lineáris egyenletrendszer általános megoldása. Lineáris leképezés mátrixa, összegük és szorzatuk mátrixa. Lineáris leképezés mátrixa különböző bázisokban. Hasonló mátrixok. Euklideszi terek, ortogonalizálás. Kvadratikus alakok tehetetlenségi és főtengelytétele.
A modulo $m$ maradékosztályok gyűrűje. Polinomok maradékos osztása, gyöktényezős alak, euklideszi algoritmus, közös és többszörös gyökök. Polinomgyűrűk. Polinom szerinti maradékosztálygyűrűk, véges testek és kódoláselméleti alkalmazásuk.


Suggested literature

  1. D. K. Fagyejev, I. S. Szominszkij: Felsőbb algebrai feladatok, Műszaki Könyvkiadó, 1973, Typotex, 2000.
  2. Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
  3. Kalmárné Németh Márta, Katonáné Horváth Eszter, Kámán Tamás: Diszkrét matematikai feladatok, Polygon, 2003.
  4. Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába, Polygon, 2003.
  5. Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, Polygon, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002.