A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Sunday, 24 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMMN161E Többváltozós statisztikai módszerek
Responsible DepartmentDepartment of Stochastics 
Responsible instructorDr. Krámli András György 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

A lineáris algebra statisztikában használt speciális tételei, a Fisher-Cochran tétel. A feltételes várható érték fogalma és tulajdonságai. A többdimenziós normális eloszlás, Wishart-eloszlás, a Hotelling-teszt eloszlása. A többdimenziós normális eloszlás paramétereinek becslése. A regresszió. A lineáris modell, a legkisebb négyzetek módszere, Gauss-Markov tétel. Variancia-analízis, kovariancia-analízis. Kontingencia táblák elemzése, a loglineáris modell, korrespondencia-analízis. Diszkriminancia-analízis, klaszteranalízis, többdimenziós skálázás. Algoritmikus modellek: többváltozós küszöbmodell, EM algoritmus, ACE algoritmus. Újramintavételezési eljárások: a jackknife és a bootstrap. Randomizált módszerek nagyméretű problémákra.


Suggested literature

  1. Bolla Marianna és Krámli András: A statisztikai követekeztetések elmélete, Budapest, Typotex, 2005.
  2. Móri Tamás és Székely Gábor (szerk.): Többváltozós statisztikai analízis, Műszaki Kiadó, Budapest, 1986.
  3. E. L. Lehmann: Testing Staistical Hypothesis, Wiley and Sons, 1959
  4. C. R. Rao: Linear statistical inference and its applications, Wiley and Sons, 1965.