Tartalomjegyzék

Bevezetés 1

I. Matematikai műveltségünkre vonatkozó adatok a könyvnyomtatás előtti időkből 5

      1. Számneveink eredete és a számrovás 6
      2. Írásos emlékek matematikai műveltségünk kezdeteiről 15

II. Az elemi aritmetikák kora 23

      3. Oktatásügy, általános műveltségi helyzet 24
      4. Matematikai kultúránk az első aritmetikák és geometriák alapján 29
      5. Apáczai Csere János matematikai tevékenysége 48
      6. 17. századbeli matematikai kéziratok 54
      7. Az első magyar matematikai disszertációk 59

III. A matematikai kutatások kezdetei hazánkban 69

      8. A természettudományos gondolkozás elmélyülése 70
      9. Hatvani István matematikai gondolatai 78
      10. Segner János András 84
      11. Kiemelkedőbb tankönyvek és táblázatok 93
      12. Magyar körnégyszögesítők és szögharmadolók 109
            Naív eljárások 109
            Megközelítő és nemeuklideszi szerkesztések 109
            Pi értékének approximálása 117

IV. A két Bolyai kora 119

      13. Néhány előzetes megjegyzés 120
      14. Bolyai Farkas 128
            Matematikai rendszere. Alapgondolatai 128
            Eredményei az algebra és az analízis területén 143
            Geometriai eredményei 150
      15. Bolyai János 162
            Az Appendix 162
            A tetraéder abszolút geometriai köbtartalma 191
            A Responsio 194
            Raum-Lehre oder Geometrie 197
      16. A Magyar Tudós Társaság működésének első évtizedei matematikai szempontból 203

V. A matematikai kutatások kiszélesülésének kora 219

      17. A matematikával szemben támaszott igények növekedése 220
      18. Matematikai életünk fejlődésének külső tényezői 224
      19. Hunyady Jenő 232
      20. Kőnig Gyula 242
            Eredményei a halmazelmélet és a matematikai logika területén 242
            Számelméleti vizsgálatai 250
            Tevékenysége az algebra területén 251
            Vizsgálatai az analízisben 255
            A nemeuklidészi geometriák Kőnig-féle modellje 264
      21. A Bolyai-kultusz kialakulása 269
      22. Vályi Gyula 283
      23. Geőcze Zoárd 294
      24. A 20. század küszöbén 303
            Matematikatörténet 303
            Algebra 304
            Számelmélet 305
            Analízis 306
            Valószínűségszámítás 311
            Geometria 312
            A mechanika és a matematikai fizika 314
            Asztronómia, geodézia 318

      25. Éetrajzi adatok. 324

Névmutató 381