Elõszó i

1. A mértani sor 1

2. A harmonikus sor 21

3. A pozitív természetes számok négyzeteinek reciprokaiból álló sor 45

4. További numerikus sorok 59

5. Nevezetes számok tulajdonságainak vizsgálata végtelen sorokkal 67

5.1. Az e szám 67
5.2. A gyök kettõ értéke 75
5.3. A pi értéke 81
5.4. A Liouville-féle szám 90
6. Hatványsorok, Fourier-sorok, általános függvénysorok 93
6.1. Függvénysor ok 93
6.2. Hatványsorok 100
6.3. Fourier-sorok 112
6.4. Egy függvénytani érdekesség 119
7. Feladattár 125
7.1. Határozza meg a következõ végtelen sorok összegét! 125
7.2. Konvergensek-e a következõ sorok? 133
7.3. Határozza meg a következõ hatványsorok konvergenciaintervallumát! 143
7.4. Határozza meg a következõ hatványsorok összegfüggvényét! 147
7.5. Határozza meg a következõ függvények Taylor-sorait az a=0 körül! 151
7.6. Határozza meg a következõ függvények Fourier-sorait! 155
7.7. További feladatok 160

Történeti áttekintés 167

Tárgymutató 207

Irodalom 209