Kalmár László (1905-1976) a XX. század egyik legkiválóbb magyar
matematikusa, logikusa és számítástudósa volt a szegedi egyetemen. A
matematika több területén alkotott maradandót, kiemelkedõ eredményeket ért
el a matematikai logika és annak alkalmazásai terén. A kibernetika hazai
úttörõjeként logikai gépet tervezett, sokat foglalkozott az elektronikus
számológépeknek más tudományokban való hasznosításával. Az õ
kezdeményezésére indult meg elõször Szegeden a felsõfokú informatikai
szakemberképzés 1957 õszén.
    A jelen kötetben születésének századik évfordulója alkalmával a Szegedi
Tudományegyetemen õrzött hagyatékából adunk most közre egy válogatást.
Számos most elõször látható fénykép, dokumentum mellett a tudóstársaival
folytatott Kalmár-levelezésébõl is több mint háromszáz levél olvasható itt
jegyzetekkel ellátva. A könyv érdeklõdésre tarthat számot nemcsak azok számára,
akiket érdekel a magyarországi matematika története, hanem azoknak is, akik
kiváncsiak arra, hogyan élt és alkotott Magyarországon egy matematikaprofesszor
a XX. század derekán.

Tartalom

Elõszó iii
Kalmár László négy önéletrajza 1
1939-bõl 1
1951-bõl 2
1966-ból 11
1976-ból 16
Képek Kalmár László életébõl 27
A levelek 31
Dávid Lajos (1881--1962) 33
Dávid Lajossal folytatott levelezés [1-40] 37

Erdõs Pál (1913--1996) 83
Erdõs Pállal folytatott levelezés [41-64] 87

Fejér Lipót (1880--1959) 105
Fejér Lipóttal folytatott levelezés [65-70] 109

Grünwald Géza (1910--1942) 113
Grünwald Gézával folytatott levelezés [71-80] 115

Kertész Andor (1929--1974) 125
Kertész Andorral folytatott levelezés [81-111] 127

Kõnig Dénes (1884--1944) 157
Kõnig Dénessel folytatott levelezés [112-128] 161

Rédei László (1900--1980) 183
Rédei Lászlóval folytatott levelezés [129-140] 187

Rényi Alfréd (1921--1970) 205
Rényi Alfréddel folytatott levelezés [141-180] 209

Riesz Frigyes (1880--1956) 261
Riesz Frigyessel folytatott levelezés [181-188] 265

Szele Tibor (1918--1955) 269
Szele Tiborral folytatott levelezés [189-264] 273

Turán Pál (1910--1976) 365
Turán Pállal folytatott levelezés [265-283] 369

Varga Tamás (1919--1987) 389
Varga Tamással folytatott levelezés [284-321] 393

Függelék 439
Beszélgetés a matematikáról Kalmár László akadémikussal 439
A Galois-elméletrõl (Kalmár László Szele Tibornak írott levelének Szele általi rekonstrukciója) 459
Névmutató 469