Tartalom
Elõszó i
Feladatok 1
   1. A skatulyaelv 1
   2. Teljes indukció 7
   3. Részhalmazok, binomiális együtthatók 11
   4. Sorbaállítások 21
   5. Leképezések összeszámlálása 31
   6. Lineáris rekurzió 35
   7. Szitamódszerek 41
   8. Vegyes összeszámlálási feladatok 45
   9. Gráfelméleti alapfogalmak 47
   10. Vonalak, körök, utak 63
   11. Gráfok összefüggõsége 69
   12. Síkgráfok 77
   13. Gráfok színezése 81
   14. Független élek 87
   15. Független pontok 93
   16. Vegyes gráfelméleti feladatok 97
   17. Halmazrendszerek 105
   18. Kombinatorikai algoritmusok 113
Megoldások 129
   1. A skatulyaelv 129
   2. Teljes indukció 141
   3. Részhalmazok, binomiális együtthatók 145
   4. Sorbaállítások 165
   5. Leképezések összeszámlálása 199
   6. Lineáris rekurzió 207
   7. Szitamódszerek 221
   8. Vegyes összeszámlálási feladatok 233
   9. Gráfelméleti alapfogalmak 237
   10. Vonalak, körök, utak 253
   11. Gráfok összefüggõsége 263
   12. Síkgráfok 279
   13. Gráfok színezése 297
   14. Független élek 315
   15. Független pontok 329
   16. Vegyes gráfelméleti feladatok 343
   17. Halmazrendszerek 371
   18. Kombinatorikai algoritmusok 409
Jelölések 451
Név és tárgymutató 453
Irodalomjegyzék 459