Elõszó 5
1. Titkosírás-elmélet 11
2. Az információ tömör tárolása 19
3. Hibajelzõ és hibajavító kódolások 33
4. Hálók 55
5. Boole-függvények minimalizálása 69
6. Boole-függvények klónjai 85
7. Klónok véges halmazon 105
Útmutatások, eredmények 115
Ábrák 119
Irodalom 126
Jelölések 127
Név- és tárgymutató 129