Ez a könyv Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg.
Tartalmazza a "semmibõl egy új világot teremtõ" híres mûnek a Tentamenben
Appendix-ként megjelent latin kiadás fakszimiléjét, valamint az elsõ magyar kiadások
egyikét, az 1897-ben megjelent Rados Ignácz féle fordítást, és a szintén 1897-ben
született, Bruce Halsted által írt elsõ angol fordítást.