Elõbeszéd i
1. A topológikus kép 1
2. A vonal (görbe) fogalmának kialakulása 6
3. Folytonos görbék 10
4. Síkgörbék, azaz Cantor-féle vonalak 14
5. Az általános vonalfogalom 20
6. Egyszerû felületek 26
7. Egyoldalú és kétoldalú felületek 33
8. Az euklideszi sík felületté bõvítései 45
9. Feladatok 48
10. A feladatok megoldásai 55
11. Irodalom 67
12. Tárgy és névmutató 68