Pályázat az Egyetem doktori iskoláiban
tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók részére

 

 

 

Mindkét esetben az összes költség max. 50 %-ára lehet pályázni. Az ezt meghaladó hányad kérése esetén a pályázat érvénytelen. Csak olyan pályázatokat veszünk figyelembe, amelyek benyújtói más forrásból is rendelkeznek támogatással (forrás lehet pl. a doktori iskola, tanszék, intézet, klinika, témavezető kutatási pályázata stb.). Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik ez évben még nem nyertek támogatást egyetemi pályázat alapján.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

-         a konferencia címe/témaköre, helye, ideje,

-         tervezett előadásának/poszterének címe, esetleges társszerzőinek listája,

-         a részvétel várható költségei: utazás, szállás, regisztrációs díj,

-         mely költségelemek fedezésére rendelkezik már részleges, vagy teljes forrásokkal,

-         a pályázó mire és mennyi támogatást kér az előbbiekhez,

-         a kutatási költségek kalkulációi, előszámlái.

 

A pályázathoz csatolni kell:

-         - kitöltött pályázati adatlapot,

-         - az előadás/poszter/közlemény elfogadásának igazolását,

-         - az egyéb forrás meglétének igazolását, ennek hiánya a pályázat automatikus elutasítását jelenti!

-         - a témavezető és a Doktori Iskola vezetőjének ajánlását.

 

Pályázati adatlap letölthető itt!

 


Indokolt esetben olyan utazási pályázatokat is figyelembe veszünk, amelynek benyújtója csak ígérvénnyel rendelkezik más forrásból támogatásra, de annak nyújtója biztosítékot kér arra, hogy a pályázó további támogatásokra is számíthat. Az elnyert összeg ez esetben csak akkor használható fel, ha az itt említett további támogatás is realizálódott.

 

A rendelkezésre álló összeg 800.000 Ft.

 

Az írásbeli pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató EHA kódját, e-mail címét, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja, illetve a pályázat eredményessége esetén megítélt átutalását hova, milyen bankszámlaszámra kéri.

 

A pályázatokat 2009. május 20-ig lehet benyújtani postai úton a Doktori Intézetbe (Rektori Hivatal). A megítélt támogatásokról a pályázókat május 30-ig értesítjük.

 

Szeged, 2009. április 29.

                                                                            

                                                                Dr. Klukovits Lajos

         igazgató