Pályázat

DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK

 

A Szegedi Tehetséggondozó Tanács és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás alapján

pályázatot hirdet az Egyetem doktori iskoláiban tanulmányokat folytató doktorandusz hallgatók részére kiegészítő támogatás nyújtására

ˇ        a 2010/2011-es tanévben megrendezendő nemzetközi konferencián való részvétel támogatására: pályázni útiköltség, részvételi díj, napidíj részleges vagy egyes elemek teljes fedezésére lehet (az összes költségre benyújtott pályázatokat érvénytelennek tekintjük);

ˇ        a 2010/2011 tanévben felmerülő publikációs költségek fedezésére,

ˇ        a 2010/2011 tanévben felmerülő kutatási költségek (pl: vegyszer, élő anyag, műszerhez való hozzájutás) fedezésére.

 

Előnyt élveznek azok a hallgatók, akik legalább 50%-ot meghaladó önerővel rendelkeznek és azt megfelelő módon igazolják.

 

A pályázatot elnyert hallgató a támogatott tevékenység kifizetését igazoló számlákat köteles bemutatni az Szegedi Tehetséggondozó Tanácsnál a támogatott tevékenység megvalósításától számított 10 munkanapon belül.

Amennyiben a hallgató nem tesz eleget a fent említett kötelezettségének, az a számlákkal nem igazolt összeg visszafizetését vonja maga után.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

- a konferencia címe/témaköre, helye, ideje,

- tervezett előadásának/poszterének címe, esetleges társszerzőinek listája,

- a részvétel várható költségei: utazás, szállás, regisztrációs díj,

- mely költségelemek fedezésére rendelkezik már részleges, vagy teljes forrásokkal,

- a pályázó mire és mennyi támogatást kér az előbbiekhez,

- a publikációs és kutatási költségek kalkulációi, előszámlái.

 

A pályázathoz csatolni kell:

- az előadás/poszter/közlemény elfogadásának igazolását,

- az egyéb forrás meglétének igazolását, ennek hiánya a pályázat automatikus elutasítását jelenti!

- a témavezető és a Doktori Iskola vezetőjének ajánlását.

 

Pályázati adatlap letölthető itt!

Indokolt esetben olyan utazási pályázatokat is figyelembe veszünk, amelynek benyújtója csak ígérvénnyel rendelkezik más forrásból támogatásra, de annak nyújtója biztosítékot kér arra, hogy a pályázó további támogatásokra is számíthat. Az elnyert összeg ez esetben csak akkor használható fel, ha az itt említett további támogatás is realizálódott.

A rendelkezésre álló összeg 1.000.000 Ft.

 

Az írásbeli pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató EHA kódját, e-mail címét, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy a pályázati kiírásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja, illetve a pályázat eredményessége esetén megítélt ösztöndíj átutalását hova, milyen bankszámlaszámra kéri.

 

Amennyiben a pályázatot elnyert doktorandusz Szegedi Tudományegyetemen meglévő hallgatói jogviszonya a támogatás folyósításának, illetve a konferencia időpontjában megszűnik, úgy a hallgató a támogatásra nem jogosult.

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2011. február 4. (péntek) 12:00 óra, Szeged, Honvéd tér 6, fsz. 36.

 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Szarvas Katától kérhető személyesen (Honvéd tér 6. számú épület 36. szoba), telefonon 544-059, vagy a tehetsegpont@rekt.u-szeged.hu Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges mail címen.

 

A pályázat eredményéről legkésőbb 2011. február 28. napjáig megküldött e-mail-ben tájékoztatjuk a pályázókat.

 

Szeged, 2010. január 3.

 

Prof. Dr. Badó Attila

Szegedi Tehetséggondozó Tanács elnöke