Deák Ferenc ösztöndíj ügyében közreadom Dr. Klukovits Lajos igazgató úr levelét (CzG, 2009. április 22.):

Kapják: tudományos dékánhelyettesek, doktori iskolák vezetői

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

Tegnap délután szereztem tudomást arról, hogy a eddigieknél korábban, már most kiírták a Deák Ferenc ösztöndíjpályázatot, amelynek célja a doktori értekezések elkészítésének segítése.

A korábbi nyárközépi beadási határidő is módosult május 11-re.

A korai beadási határidő gátolja, hogy azon, most III. éves doktoranduszaink is pályázzanak, akik már közel állnak a fokozatszerzéshez. Ezért kapcsolatba léptünk a Kuratórium illetékes munkatársával, hogy a közalkalmazotti jogviszony létezését elég-e az ösztöndíj folyósításának megkezdésére igazolni. Sajnos ez nem lehetséges. Felhívták a figyelmünket arra, hogy az ösztöndíj célja elsődlegesen a fiatal tanársegédi-adjunktusi réteg (tehát már közalkalmazottak) fokozatszerzésének elősegítése.

Kérem, hogy ennek értelmében tájékoztassák munkatársaikat és segítsék pályázataik elkészítését. Ez utóbbihoz mi is minden lehetséges segítséget megadunk, ahogy a korábbi években is. Remélem, ez évben is ugyanolyan sikerrel pályáznak munkatársaink, ahogy a korábbi években.

Az ösztöndíjfelhívás megtalálható az alábbi címen: http://www.okmt.hu/index.php?oldal_id=168

Őszinte nagyrabecsüléssel:

Dr. Klukovits Lajos igazgató