A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola nem fogalmaz meg külön

terjedelmi és formai követelményeket. A CD-n túl a pdf fájlokat a Doktori

Iskola vezetőjének e-mailben is el kell küldeni, és fel kell

tölteni a Repozitóriumba. Az alábbiakban az értekezés

kapcsán a Kari Doktori Tanács 2008 tavaszán megszavazott ajánlásai,

a tézisek és a benyújtás terén pedig a követelmények olvashatók.

 

Figyelem: azóta az SZTE Dr-i Szabályzata módosult; ezen szabályzat 51.és 52. pontja
kötelező érvényű! A változás
a színes részeket érinti.

 

Kiegészítés 2010-ben: a doktori eljárás részeként az értekezést valamint a téziseket angol és magyar nyelven, pdf formában, fel kell tölteni az Egyetemi Könyvtár által működtetett Doktori Repozitóriumba (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/) ; továbbá ugyanezen fájlokat el kell küldeni a Doktori Iskola vezetőjének. A felöltés tényét az Egyetemi Könyvtár egy elektronikus levélben igazolja, ennek nyomtatott változatát az értekezéssel együtt be kell nyújtani, hogy a hivatal a doktori jegyzőkönyvhöz csatolhassa. Csak négy példányt kell benyújtani. Bővebben ld. SZTE Dr-i Szabályzat 51. vagy 52. pontja.

 

 

Az SZTE TTIK-n meghatározott egységes formai követelmények

a doktori (Ph.D.) értekezéssel és a tézisfüzettel kapcsolatban

 

 

A tudományterületi sajátságoknak megfelelően, az egyes doktori iskolákban a doktori értekezések formai követelményei eltérőek lehetnek. A TTIK Doktori Tanácsa csak ajánlásként fogalmazza meg az alábbiakat.

 

-         A Doktori értekezés formai követelményei:

A disszertációt 5 példányban, fekete kötésben kell benyújtani a Dékáni Hivatalba,

címoldalán arany betűkkel: Doktori/Ph.D. értekezés, Szerző, doktori iskola neve, Szeged, évszám. Terjedelme általában 40 és 120 oldal között lehet. Ebbe a mellékletek és az egész oldalas ábrák nem számítanak bele.

-         A végén tartalmazzon egy kb. 3-5 oldalas magyar és angol nyelvű összefoglalót.

-         Az értekezés nyelve magyar, de ettől a doktori iskolák eltérhetnek

-         Az értekezés ajánlott tagolása:

ˇ        belső címoldal: értekezés címe, Ph.D. értekezés, szerző, témavezető, doktori iskola neve, tanszék/intézet, SZTE TTIK, évszám, Szeged

ˇ        tartalomjegyzék

ˇ        rövidítések jegyzéke (ha szükséges)

ˇ        bevezetés

ˇ        célkitűzés

ˇ        anyag és módszer

ˇ        eredmények

ˇ        értékelés (megbeszélés, diszkusszió)

ˇ        köszönetnyilvánítás

ˇ        irodalomjegyzék

ˇ        magyar és angol nyelvű, kb. 3-5 oldalas összefoglaló

ˇ        (függelék)

 

A tézisfüzetek formai követelményei:

- A disszertációval együtt be kell adni annak kb. 10 oldalas magyar és angol nyelvű tézis-szerű összefoglalását A5-ös méretben, 20 példányt magyar, 5-öt pedig angol nyelven.

- A téziseknek tartalmaznia kell:

- a kutatás előzményének rövid összefoglalását

- az alkalmazott módszereket

- az elért eredmények (lehetőleg pontokba szedett) rövid ismertetését, utalva arra, hogy azok hol kerültek, illetve kerülnek publikálásra.

- A magyar nyelvű tézisekből 7-nek a végére le kell fűzni a társszerzői nyilatkozatot, melyet a disszertációban felhasznált publikációk társszerzőivel kell aláíratni. (lásd: SZTE Doktori Szabályzat 24. oldal V. 52. pont: "Amennyiben a hivatkozott publikációknak társszerzői is vannak, a tézisek hét példányának tartalmaznia kell egy olyan részt, amelyben a társszerzők (illetve az első szerző, ha az nem a doktorjelölt) a konkrét tézispontra és publikációira hivatkozva nyilatkoznak arról, hogy a tézisekben (és az értekezésben) szereplő és közösen publikált eredmények közül melyek azok, amelyekben a jelölt szerepe meghatározó fontosságú, és így azokat ők eddig nem használták fel tudományos fokozat megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszik). A nyilatkozatot a társszerzők (illetve az első szerző) aláírják. A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást a doktori iskolák tanácsai szabályozzák. Ugyanezen példányoknak kell tartalmazniuk a Szabályzat 49.3. pontjában szereplő nyilatkozatot is.). A nyilatkozat másolható, sokszorosítható. A tézisekről bővebben lásd: SZTE Doktori Szabályzat 23. oldal, V. pont (51.5.) pont.

 

 - A füzet félkemény borítólapján: Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei, Cím, Szerző, Témavezető neve, beosztása, doktori iskola neve, Szegedi Tudományegyetem, Tanszék/Intézet, évszám.

 

- Be kell adni a publikációk különlenyomatait, vagy fénymásolatait 5 példányban. Ezt célszerű spirálozott formában benyújtani, a tetejére egy publikációs listát kell lefűzni.

 

- A magyar és angol nyelvű tézist, valamint a teljes disszertációt CD-n is be kell adni, PDF formátumban.