Alapinformáció, határidők

A doktori képzésre való jelentkezés CSAK ELEKTRONIKUSAN történhet. Az SZTE végzős hallgatóinak van belépési kódjuk, a többieknek azt email útján kell beszerezniük (több munkanap az is)! Az elektronikus jelentkezés befejezésének határideje 2017. május 15, de aki nem az SZTE hallgatója, annak érdemes jó előre belépési kódot kérnie! (A belépési kód csak egy lehetőség, ami nem jelent elköteleződést a jelentkezés mellett). A jelentkezés néhány órai munkát igényel, és scanner is szükséges hozzá.

A feltöltendő mellékleteket CSAK PDF FORMÁBAN fogadjuk el. Esetenként érdemes több oldalas pdf fájlokat feltölteni (főleg amikor a fájlok számát a rendszer kortátozza); a legtöbb scanner tud többoldalas formában menteni. A feltöltött fájlok neve a tartalomra is és a jelentkező személyére is utaljon, pl. "kovacs-janos-motivacios-level.pdf".

A doktori képzésre való felhívás az SZTE Doktori Intézet honlapján található; azon belül itt ; a technikai tudnivalókat is ott találhatók.

A biztonság kedvéért javasoljuk, hogy az elektronikus jelentkezést követően a jelentkezés tényéről egymondatos e-mail útján tájékoztassa a Mat.- és Szám.Tud. Dr-i Iskola vezetőjét és adminisztrátorát (czedli@math.u-szeged.hu , bozsoa@math.u-szeged.hu ). Felmerülő esetleges probléma esetén ugyanezen címekre lehet írni (de nem az utolsó pillanatban).

A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolára érvényes további tudnivalók:

Az (elektronikus) jelentkezési lapon valahol (ha máshol nincs rá mód, akkor az egyéb közlendők között) azt is fel kell tüntetni, hogy a pályázónak mi az érdeklõdési területe az alábbi osztályozás szerint: Algebra, Analízis, Geometria, egyéb, nevezetesen: ... Továbbá - ha már van konkrét elképzelése - azt is, hogy milyen témában, kinél szeretne dolgozni. Mindenképpen kérjük feltüntetni az email-címet! Motivációs levél:  az elektronikus rendszer megköveteli, de nem kell túlzásba esni, általában egy (-két) sor is elegendő!

Államilag finanszírozott vagy költségtérítéses? Jó tudni, hogy sem az államilag finanszírozott helyekre való rangsor, sem az oda történő felvétel nem függ attól, hogy a jelentkező vállalna-e költségtérítéses képzést. Időnként (és az ilyen esetek kb. felében a beíratkozás előtt) felszabadul egy-egy államilag finanszírozott hely, amelyet költségtérítésre felvett hallgatóinknak tudunk felajánlani.

A felvételi vizsga időpontja és helye:

időpont: itt (is) tudatni fogjuk

Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (Bolyai épület) I. emelet 140. (Czédli-szoba).

A felvételi vizsgána jelentkezéskor digitálisan csatolt hivatalos dokumentumok eredetijét és a felvételi eljárás befizetését igazoló csekket kérjük bemutatni, az esetleg még hozzánk el nem juttatott ajánlóleveleket kérjük átadni. A hivatal mindekit levélben értesít az aznapi név szerinti időbeosztásról és a négy lehetséges felvételi tárgy közül az őrá vonatkozó tematikáról. (Ha a hivatal ezt eltéveszti, akkor ezen az előző napon is lehet váltotatni, de csak a négy megadott tematika valamelyikére.)

A felvételi vizsga szóbeli (fél óra). Érdemes a felvételi pontszámítást  (menűben innen balra) érdemes jó előre tanulmányozni. A felvételi tantárgyak tematikái is elérhetők a menűből (innen balra); a négy felvételi tárgy közül csak az egyikből kell felkészülni; a jelentkezési adatokból derüljön ki, hogy a pályázó melyiket részesíti előnyben.

A felvételi meghallgatáson azt kívánjuk eldönteni, hogy a jelölt rendelkezik-e a megjelölt érdeklõdési területén (ld. felvételi tárgyak tematikái) a doktori képzés elkezdéséhez szükséges ismeretanyaggal, ami nem haladja meg a matematika mesterszakos egyetemi diplomák megszerzéséhez átlagosan megkövetelt tananyag átfogó tudását. ("Átfogó": inkább beszélgetés jellegű, a záróvizsgához és nem egy minden részletet elváró kollokviumhoz hasonló.)

A felvételi vizsgát követően a Doktori Iskola javaslata alapján a Kari Doktori Tanács dönt, és a döntést a Kar kb. július végéig postázza.
A beiratkozás a felvettek számára kb. szeptember 1-je körül lesz.

Ha a felvételi bizottság a jelöltet a doktori képzésre alkalmasnak találja, de megállapítja bizonyos ismeretek hiányát, akkor - felvétel esetén - a Doktori Iskola előírhatja a doktorandusz számára egy-két általános kurzus elvégzését.

Költségtérítéses hallgatók esetén a költségtérítés mértéke itt olvaható; ez az összeg csökkenthető azon doktoranduszok esetében, akik az infrastruktrúrát csak korlátozottan veszik igénybe.