2012-től

Felvételi pontok számítása

 

 

 

Tanulmányi eredmények:                                                                            .......................pont

 

-          3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 20/3

(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 10

(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 50/3

 

-          3 évnél régebben végzettek esetén (max. 20 pont)

(a BSc oklevél átlag – 3,5) · 16/3

(az MSc oklevél átlag – 3,5) · 8

(az egyetemi diploma átlaga – 3,5) · 40/3

 

Az eredményeket a kerekítés szabálya szerint egész számra kell kerekíteni.

 

 

Tudományos eredmények:                                                                          .......................pont

 

-          3 évnél nem régebben végzettek esetén (max. 25 pont)

 

-          3 évnél régebben végzettek esetén (max. 30 pont)

 

A tudományos eredményekre adható pontszámok követelményeit az egyes doktori iskolák sajátosságaik figyelembe vételével alakíthatják ki.

 

 

Szakmai, alkalmassági vizsga:                                                                     .......................pont

 

Legalább háromtagú bizottság jelenlétében felvételi beszélgetés, előzetesen meghatározott témakörökben (max. 30 pont).

 

 

Nyelvismeret:                                                                                                          .......................pont

 

A diploma megszerzéséhez kötelező nyelvvizsgán túli teljesítmények pontozhatók angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz nyelvekből (max. 5 pont).

            Felsőfok C 5 pont, középfok C 3 pont, felsőfok A vagy B 3 pont, középfok A vagy B 2 pont.

 

A felvétel feltétele a maximális elérhető pontszám felének, 42,5-nek az elérése.

Külföldi jelentkezők pontozási rendszerét a Doktori Iskola Tanácsa másként is szabályozhatja.