Jelölések

öszt: állami ösztöndíjas

költst: költségtérítéses

htö: határon/EU-n túli ösztöndíjas

tv: témavezető

bk: belső konzulens.