Doktori értekezések 2008-
Szegedi Tudományegyetem
Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskola
Doktoral theses 2008-
Graduate (Doctoral) School in
Mathematics and Computer Science
University of Szeged
Jelölések a bal oldali menüben

Név: teljes értekezés
a: abstract,
t: tézisfüzet,
év: benyújtás éve
: ha az értekezés angol nyelvű

(mat.did): matematikadidaktikai értekezés

(inf): a korábbi Informatika Doktori Program hallgatója volt.

Az Informatika Doktori Programmal kapcsolatban csak néhány, a jelen Doktori Iskola profiljához illeszkedő értekezést adunk közre itt, messze a teljesség igénye nélkül. A 2008. végén megszűnt Informatika Doktori Program hallgatóit és doktorjelöltjeit (kettő kivételével) a MAB 2008. XII. 05. keltezésű határozatával megalakult Informatika Doktori Iskola (ODT azonosító = 195) vette át.

Notation in the menu on the left

Click on:
Name for the full dissertation,
a for the abstract in English, and
t for the abstract in Hungarian,
year for the year of submission
: if the full dissertation is in English.

(mat.did): dissertation in didactics of mathematics

(inf): denotes students of the earlier Program of Informatics.

From the earlier Program of Informatics, a new doctoral school was created on December 5, 2008, see Doctoral School of Informatics.

We post only those few dissertations in informatics that remained here and/or are close to the topics of the present School.