March 31, 2009

Doctoral (Graduate) School of Mathematics and Computer Science

The Doctoral School of Mathematics and Computer Science of the Bolyai (Mathematical) Institute, University of Szeged, was founded in 1993. The first head, professor Károly Tandori (1993-1995), was followed by professors László Hatvani (1996-2007) and Gábor Czédli (2008 -). The vice heads are Péter Hajnal, Ph.D, and László Zádori, Ph.D.

The Doctoral School focuses on (theoretical) computer science and, mainly, on mathematics. (It included an informatics program, 2002-2008, which became a separate doctoral school in 2008.) The Doctoral School consists of five (research and educational) programmes:

ˇ        Algebra (headed by László Zádori),

ˇ        Analysis (headed by Ferenc Móricz),

ˇ        Dynamical systems (headed by László Hatvani),

ˇ        Stochastics (headed by András Krámli),

ˇ        Geometry, combinatorics and theoretical computer science (headed by Péter Hajnal).

All these five programmes include topics in didactics of mathematics, coordinated by József Kosztolányi. The Ph.D. programmes take minimum 3 years, the average duration is 4-5 years. The students have to choose at least 8 courses such that at least 3 of them are general or basic courses. The Bolyai Institute offers 5 general courses (Algebra, Theory of Measure and Integral, Topology, Discrete Mathematics, Probability Theory), 27 basic courses and several dozens of specialized courses. If the enrolment is low, a course is held as a reading course with regular consultations, possibly in English. Annually, 6-8 Ph.D. students start their studies in the Doctoral School, and approximately three of them are supported by the government.

To overview the scientific activity, we list the most recent theses by the students of the Doctoral School. For more details, see http://www.math.u-szeged.hu/phd/ .

ˇ        Miklós Hartmann: Orthodox semigroups and semidirect products. (Defended in 2008, scientific leader: M. B. Szendrei.)

ˇ        Attila Maróti: Orders, conjugacy classes, and coverings of permutation groups. (Defended in 2008, scientific leaders: Á. Szendrei and L. Pyber.)

ˇ        Tamás Waldhauser: Minimal clones. (Defended in 2008, scientific leaders: B. Csákány and Á. Szendrei).

ˇ        Árpád Jenei: Pointwise convergence of Fourier and conjugate series of periodic functions in two variables. (Submitted in 2009, scientific leader: F. Móricz.)

ˇ        Péter Kevei: Linear combinations of random variables from geometric partial domains of attraction of semistable distributions. (Submitted in 2009, scientific leader: S. Csörgő.)

ˇ        Zoltán Léka: On stability conditions of operator semigroups. (Submitted in 2009, scientific leader: L. Kérchy).

 

 

 


The same in Hungarian:

2009. március 31.

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

A Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola 1993-ban kezdte meg működését az SZTE Bolyai (Matematikai) Intézetében. Első vezetője Tandori Károly akadémikus (1993-1995), akit Hatvani László akadémikus (1996-2007), majd Czédli Gábor egyetemi tanár (2008 -) követett. Vezetőhelyettesek: Hajnal Péter (PhD) és Zádori László (PhD).

A Doktori Iskola tudományterülete az (elméleti) számítástudomány és főleg a matematika. (2002-2008 között informatikai programot is tartalmazott, amely 2008-ban különálló doktori iskolává alakult.) A Doktori Iskola öt (kutatási és képzési) programot tartalmaz:

ˇ        Algebra (vezetője Zádori László),

ˇ        Analízis (vezetője Móricz Ferenc),

ˇ        Dinamikus rendszerek (vezetője Hatvani László),

ˇ        Sztochasztika (vezetője Krámli András),

ˇ        Geometria, kombinatorika és elméleti számítástudomány (vezetője: Hajnal Péter).

A fenti programok mindegyike tartalmaz matematikadidaktikai témákat, amelyek koordinátora Kosztolányi József. A PhD programok elvégzése minimum 3, átlagosan 4-5 évet igényel. A hallgatóknak legalább 8 kurzust kell elvégezniük; ezen belül legalább három átalános- vagy alapkurzust. A Bolyai Intézet 5 általános kurzust (Algebra, Mérték- és integrálelmélet, Topológia, Diszkrét matematika, Valószínűségelmélet), 27 alapkurzust és több tucat speciális kurzust kínál. Alacsony létszám esetén a kurzus olvasókurzus, igény szerinti konzultációkkal kiegészítve. A Doktori Iskolában évente 6-8 hallgató kezdi meg tanulmányait, közülük átlagosan hárman ösztöndíjasként.

A tudományos tevékenység bemutatása céljából az alábbiakban felsoroljuk a Doktori Iskola hallgatói által készített legutóbbi értekezéseket. Tovább részletek a Doktori Iskola honlapján (http://www.math.u-szeged.hu/phd/ ) olvashatók.

ˇ        Hartmann Miklós: Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok (Védés 2008-ban, témavezető: Szendrei Mária)

ˇ        Maróti Attila: Orders, conjugacy classes, and coverings of permutation groups. (Védés  2008-ban, témavezetők: Szendrei Ágnes és and Pyber László.)

ˇ        Waldhauser Tamás: Minimal clones. (Védés 2008-ban, témavezetők: Csákány Béla és Szendrei Ágnes).

ˇ        Jenei Árpád: Kétváltozós periodikus függvények Fourier- és konjugált sorainak konvergenciája. (Benyújtva 2009-ben, témavezető: Móricz Ferenc.)

ˇ        Kevei Péter: Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi. (Benyújtva 2009-ben, témavezető: Csörgő Sándor.)

ˇ        Léka Zoltán: On stability conditions of operator semigroups. (Benyújtva 2009-ben, témavezető Kérchy László.)