Tanári mesterszak: tudnivalók a szakmai tárgyak felvételéről és teljesítéséről

A hallgatók korábbi végzettségétől függ, hogy ki milyen tanterv szerint haladva szerezhet matematikatanári diplomát a tanári mesterképzés keretében.

Az ETR-ben egyetlen “tantervet” találnak mindazok, akik matematikatanári szakképzettséget kívánnak szerezni, tehát minden hallgatónak saját magának kell számon tartania, hogy a fentiek közül melyik mintatanterv szerint kell haladnia, és ha egyéni tanterv szerint tanul, akkor a saját tantervét.

A mintatantervekben felsorolt, illetve az ETR-ben látható tárgyak többnyire egymástól függetlenül felvehetők, illetve teljesíthetők. Kivételt képeznek a következők:

  • A matematika tanítása II. tárgy csak A matematika tanítása I. teljesítése után vehető fel.
  • A Szakmódszertani szeminárium a két szakképzettség megszerzésére irányuló (azaz legalább négy féléves) képzésekben csak A matematika tanítása II. tárgy teljesítése után vehető fel, egyébként felvehető A matematika tanítása I. teljesítése után, A matematika tanítása II. tárggyal párhuzamosan.
  • A Szakmódszertani szeminárium kizárólag az Iskolai gyakorlattal (azaz matematikatanítási gyakorlattal) párhuzamosan vehető fel.
  • A Matematika zárószigorlat csak az összes --- a hallgató mintatanterve, illetve egyéni tanterve szerint --- kötelező elméleti* tárgy teljesítése után teljesíthető.
  • Az egyéni hálóterv szerint haladóknak további korlátozásokra kell számítaniuk annak érdekében, hogy az ismeretek egymásra épülésének megfelelően vegyék fel a tárgyakat. Pl. a Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetőség tárgyat csak az Absztrakt algebra tárgy teljesítése után, A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal tárgyat pedig csak A többváltozós függvénytan elemei tárgy teljesítése után vehetik fel. Bizonyos kötelezően választható tárgyaknál is előírunk előfeltétel-tárgyat.

Az ETR minden tárgy esetében egyfajta előfeltételt, illetve egyfajta párhuzamos feltételt tud kezelni. Így ezek a feltételek annak megfelelően vannak beállítva, hogy az automatikus ellenőrzés a matematika alapszakon, illetve a főiskolán matematikatanári szakon végzettek --- azaz a legtöbb hallgató --- esetében a kívánt eredményt adja. Például a Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetőség tárgynak az ETR-ben nincs előfeltétele, de azok nem vehetik fel, akiknek egyéni tantervében elő van írva az Absztrakt algebra tárgy teljesítése. (Ha mégis felveszik, a Tanulmányi Osztály törölni fogja a tárgyfelvételt.) Ugyanakkor például a Matematika zárószigorlat vizsgákra csak az jelentkezhet az ETR-ben, aki már teljesítette a Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetőség és még további két tárgyat, így akinek e három tárgy valamelyike nem szerepel a hálótervében --- pl. mert matematikus (mester)szakot végzett vagy végez ---, akkor csak személyesen jelentkezhet a Matematika zárószigorlatra. Ebben az esetben a hallgatónak igazolnia kell a három előfeltétel tárgy teljesítését --- pl. a matematikus (mester)szakon szerzett diplomájának vagy az előfeltétel tárgyaknak megfelelő matematikus (mester)szakos tárgyak teljesítésének bemutatásával.

________________________________

* A mintatantervekben felsorolt tárgyak közül nem elméleti matematikai tárgyak: A matematika tanítása, Elemi matematika, Szakmódszertani szeminárium, Iskolai gyakorlat, Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből.