Az intézet teljes kurzuskínálata

Összes tárgyak listája:

Csonkított kurzuskódTárgy nevePeriódus
MB.411 Absztrakt algebra ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MMNSZ00/1 A demonstrátori munka módszerei minden
MB.531 A differenciálgeometria alapjai ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.001 A gráfelmélet elemei ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.X421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (fizikus 2017) tavaszi
MM.X421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal ea. (fizikus 2017 elõtt) tavaszi
MB.511 Algebra és alkalmazásai ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.031 Algebrai geometria ea. (MSc 2017 elõtt) minden
MB.032 Algebrai görbék (BSc 2015 elõtt) minden
MM.032 Algebrai topológia ea. (MSc 2017 elõtt) minden
MB.031 Algoritmikus geometria (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.111 Algoritmuselmélet ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MM.002 Algoritmuselmélet elemei (Mattan MSc)  
MM.211 Algoritmusok és bonyolultságelmélet ea. (lev. MSc 2017 elõtt) tavaszi
MB.412 Alkalmazott algebra ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MB.513 Alkalmazott algebra II. ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.122 Alkalmazott analízis ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MB.431 Alkalmazott geometria (BSc 2010 elõtt) tavaszi
MB.333 Alkalmazott geometria ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.X109 Alkalmazott lineáris algebra ea. (környezetmérnök 2017 elõtt) tavaszi
MB.X363 Alkalmazott statisztika ea. (informatikus) õszi
MM.007 Általánosított függvények és alkalmazásaik ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.061 Általánosított függvények I. (BSc 2015 elõtt) minden
MB.062 Általánosított függvények II. (BSc 2015 elõtt) minden
MM.121 A matematika tanítása I. ea. (lev. Mattan MSc) õszi
MM.222 A matematika tanítása II. ea. (lev. Mattan MSc) tavaszi
MB.X651 Analízis alkalmazásokkal ea. tavaszi
MM.102 Analízis ea. (informatikus 2017 elõtt) tavaszi
MB.021 Analízis feladatmegoldó szeminárium minden
MB.X314 Analízis mûszaki alkalmazásokkal ea. (lev. mérnök informatikus) tavaszi
MM.241 A nem-életbiztosítás matematikai alapjai ea. (lev. MSc 2017 elõtt) tavaszi
MM.092 Asszociatív algebrák és általánosításaik ea. (MSc 2017 elõtt)  
MM.011 A számfogalom felépítése (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
MB.X612 A sztochasztika alapjai ea. (informatikus 2008 elõtt) tavaszi
MB.X262 A sztochasztika alapjai ea. (lev. informatikus 2017 elõtt) tavaszi
MB.X461 A sztochasztika alapjai fizikusoknak ea. tavaszi
MB.321 A többváltozós függvénytan elemei ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.091 Automorf formák spektrálelmélete ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.015 Az algebra története Hammurapitól Birkhoffig (BSc 2015 elõtt) kétévente tavaszi
MB.022 Az analízis fogalmainak különféle bevezetése (BSc 2015 elõtt) minden
MM.021 Az analízis módszereinek alkalmazása a matematika egyéb területein (BSc 2015 elõtt) minden
MB.012 Az aritmetika és a számelmélet fejlõdése az ókortól Hilbert 7. problémájáig (BSc 2015 elõtt) kétévente tavaszi
MM.361 Az életbiztosítás matematikai alapjai ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MM.022 Banach-algebrák és operátorelmélet ea. (MSc 2017 elõtt) minden
MB.X121 Bevezetés a biomatematikába ea. (biológia 2017 elõtt) tavaszi
MB.171 Bevezetés a matematikába ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.561 Bevezetés a matematikai statisztikába (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.351 Bevezetés a numerikus matematikába ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.X452 Bevezetés a numerikus matematikába fizikusoknak ea. (fizika 2013 elõtt) tavaszi
MB.112 Bevezetés a számelméletbe ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.121 Bevezetés az analízisbe ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.051 Bifurkációelmélet ea. (MSc 2017 elõtt) minden
AOK-KN1801 Biostatistische Rechnungen (ÁOK) õszi
MM.X423 Biostatisztika lab. (Info-bionika) õszi
MBNXoooG Biostatisztika (Létezett ez valaha is?) minden
25C207 Biztosítási matematika ea. (közgazdász) õszi
25C207/1 Biztosítási matematika gy. (közgazdász) õszi
BMA.2. Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak I. tavaszi
BMA.3. Biztosítás-matematika alapjai TB szakosoknak II. õszi
MM.018 Boole-függvények (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
60A101 Calculus Lecture (GTK) õszi
60A102 Calculus Seminar (GTK) õszi
MM.093 Coxeter-csoportok ea. (MSc 2017 elõtt)  
MM.112 Csoportelmélet ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MM.023 Differenciálegyenletek a középiskolában (lev. Mattan MSc) minden
MM.151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásuk õszi
MB.051 Differenciálegyenletek numerikus módszerei minden
MB.221 Differenciál- és integrálszámítás ea. tavaszi
MB.532 Differenciálgeometria ea. (2010. elõtt) õszi
MB.533 Differenciálgeometria ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.131 Differenciálható sokaságok és topológia ea. õszi
MM.094 Differenciáltopológia ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.023 Dinamikus közgazdasági modellek ea. (BSc 2015 elõtt) minden
MM.X110 Dinamikus modellek és alkalmazásaik ea. (környezetmérnök) tavaszi
MM.X107 Dinamikus modellek informatikusoknak ea. (informatikus 2017 elõtt) tavaszi
MM.024 Dinamikus modellezés ea. minden
MM.351 Dinamikus rendszerek ea. õszi
MB.432 Diszkrét geometria alapjai ea. tavaszi
MM.095 Diszkrét geometria ea.  
MM.141 Diszkrét matematika ea. õszi
MB.X411 Diszkrét matematika elemei ea. tavaszi
MB.X111 Diszkrét matematika I. ea. (informatikus) õszi
MB.X112 Diszkrét matematika II. ea. (informatikus) tavaszi
MB.X114 Diszkrét matematika III. ea. (informatikus) õszi
MM.071 Diszkrét matematikai játékok (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
MM.081 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal I.  
MM.082 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal II.  
MM.083 Egyenlõtlenségek középiskolai alkalmazásokkal III.  
MB.024 Elemi analízis példákban és feladatokban I. minden
MB.025 Elemi analízis példákban és feladatokban II. minden
MB.371 Elemi matematika I. õszi
MB.471 Elemi matematika II. tavaszi
MB.571 Elemi matematika III. õszi
MB.671 Elemi matematika IV. tavaszi
MM.123 Elemi matematika V. õszi
MM.421 Elemi matematika VI. tavaszi
MB.063 Ergodelmélet ea. minden
MB.231 Euklideszi geometria ea. tavaszi
MB.512 Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (BSc 2015 elõtt) õszi
MM.012 Fejezetek a számelméletbõl (Mattan MSc) tavaszi
MM.013 Félcsoportelmélet ea. minden
MM.072 Félcsoportosztályok univerzális algebrai vizsgálata  
MM.033 Felületmodellezés minden
MBLB32E Fourier-analízis ea. (lev. új Bsc)  
MBLB32G Fourier-analízis gy. (lev. új Bsc)  
MM.025 Fourier-sorok minden
MM.124 Funkcionálanalízis ea. õszi
MB.026 Funkcionálanalízis elemei ea. minden
MB.052 Függvényiterációk minden
MBLB23E Függvényiterációk ea. (lev. új Bsc)  
MBLB23G Függvényiterációk gy. (lev. új Bsc)  
MM.096 Geometriai analízis  
MBLK41G Geometria I. gy. (lev. új BSc) õszi
MM.034 Geometriai integrálok õszi
MM.231 Geometriai struktúrák tavaszi
MB.014 Geometriai szerkeszthetõség algebrai elmélete (BSc 2015 elõtt)  
MB.034 Geometriai tomográfia (BSc 2015 elõtt) minden
MM.101 Gráfelmélet ea. (informatikus) õszi
MBX785 Gráfelmélet ea. (informatikus 2008 elõtt) õszi
MM.X113 Haladó mûszaki matematika ea. (mi. msc) õszi
MB.441 Halmazelmélet és matematikai logika ea. (BSc 2010 elõtt) tavaszi
MBLA51E Halmazelmélet és matematikai logika ea. (új BSc lev.) õszi
MB.442 Halmazelmélet és matematikai logika elemei tavaszi
MBLA51G Halmazelmélet és matematikai logika gy. (új BSc lev.) õszi
MM.041 Halmazrendszerek minden
MM.014 Hálóelmélet ea. minden
MM.073 Hálók koordinátázáselmélete  
MM.052 Harmonikus analízis minden
MM.097 Hiperbolikus geometria  
FBN220G Informatika a fizikában (fizika 2013 elõtt)  
MM.232 Integrálgeometria tavaszi
MBLB44E Integrálgeometria ea. (lev. új Bsc)  
MBLB44G Integrálgeometria gy. (lev. új Bsc)  
MM.084 Irányításelmélet  
MM.921 Iskolai gyakorlat tavaszi
MB.011 Játékelmélet (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MBLB12G Játékelmélet gy. (lev. új BSc) kétévente tavaszi
10A101 Kalkulus ea. (közgazdászoknak) õszi
MB.X311 Kalkulus I. ea. (informatikus) õszi
MB.X122 Kalkulus I. fizikusoknak ea. (anyagm., földtud.) õszi
MB.X313 Kalkulus II. ea. (informatikus) õszi
MB.X222 Kalkulus II. fizikusoknak ea. (földtud.) tavaszi
MB.212 Klasszikus algebra ea. tavaszi
MB.211 Klasszikus algebra és számelmélet ea. (BSc 2010 elõtt) tavaszi
MM.074 Klónok  
MM.311 Kódoláselmélet (Info-bionika) õszi
MB.341 Kombinatorika (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.342 Kombinatorika elemei õszi
MBLB53E Kombinatorika és valószínûség ea. (lev. új Bsc)  
MBLB53G Kombinatorika és valószínûség gy. (lev. új Bsc)  
MB.041 Kombinatorikus geometria (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
MM.042 Kombinatorikus számítási modellek minden
MB.422 Komplex és valós függvénytan ea. (BSc 2010 elõtt) tavaszi
MB.522 Komplex függvénytan ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.313 Komputer algebra õszi
MM.431 Konvex és algoritmikus geometria ea. õszi
MB.331 Konvex és diszkrét geometria ea. (BSc 2010 elõtt) õszi
MB.335 Konvex geometria ea. õszi
MM.035 Konvex halmazok mértékei ea. minden
MM.098 Konvex politopok kombinatorikája ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.053 Koordináták (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
MB.521 Közönséges differenciálegyenletek ea. (fizikus) õszi
MM.036 Lie-csoportok ea. (MSc 2017 elõtt) minden
60A104 Linear Algebra Lecture (GTK) tavaszi
60A105 Linear Algebra Seminar (GTK) tavaszi
MB.111 Lineáris algebra ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
10A103 Lineáris algebra ea. (közgazdász) tavaszi
MBLK11G Lineáris algebra gy. (lev. új BSc) õszi
MB.X321 Lineáris terek és operátorok ea. (fizikus) õszi
MM.312 Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetõség ea. (lev. Mattan MSc) õszi
MB.X124 Matematika 1. ea. (biomérnök) õszi
MB.X123 Matematika 1. ea. (környezetmérnök) õszi
MB.X224 Matematika 2. ea. (biomérnök) tavaszi
MB.X223 Matematika 2. ea. (környezetmérnök) tavaszi
GYTK022 Matematika ea. (gyógyszerész) minden
MB.X415 Matematika geoinformatikusoknak ea. tavaszi
GYTK021 Matematika gy. (gyógyszerész) minden
MTNK001E Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak minden
MTNK001G Matematikai alapismeretek biológia-kémia tanároknak gy. minden
MTNB001G Matematikai alapismeretek biológiatanároknak minden
MBNX172c Matematikai alapismeretek biológusoknak minden
MB.X172 Matematikai alapismeretek biológusoknak (lev.) õszi
MM.099 Matematikai krisztallográfia (MSc 2017 elõtt)  
MTNI003E Matematika informatikusoknak ea. tavaszi
MTNI003G Matematika informatikusoknak gy. tavaszi
MBNX172b Matematikai praktikum (biológia 2017 elõtt) õszi
MBNX172f Matematikai praktikum (földrajz 2017 elõtt) õszi
MBNX172k Matematikai praktikum (kémia, környtan. 2017 elõtt) õszi
MB.661 Matematikai statisztika ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MM.X108 Matematikai statisztika ea. (informatikus 2017 elõtt) tavaszi
MB.X264 Matematikai statisztika (lev. környezetmérnök 2017 elõtt) tavaszi
MM.103 Matematikai struktúrák ea. (MSc 2017 elõtt) õszi
GYTKKA021 Mathematics Lecture (gyógyszerész angol) minden
GYTKKA022 Mathematics Practice (gyógyszerész angol) minden
MM.026 Mechanika (MSc 2017 elõtt) minden
MSZV00 Mindennapok matematikája tavaszi
MM.004 Monoton és korlátos változású függvények (MSc 2017 elõtt)  
MB.X225 Mûszaki matematika ea. (lev. mi. bsc) tavaszi
MB.334 Nemeuklideszi geometriák õszi
MB.332 Nemeuklideszi geometriák (BSc 2010 elõtt) õszi
MM.005 Nemlineáris dinamika és káosz ea. (MSc 2017 elõtt)  
MB.027 Nevezetes numerikus sorok minden
MM.251 Numerikus matematika ea. (lev. MSc 2017 elõtt) tavaszi
MB.X251 Numerikus módszerek ea. (környezetmérnök) tavaszi
MB.611 Operációkutatás ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MBLA13G Operációkutatás gy. (lev. új BSc) tavaszi
MM.441 Optimalizálási eljárások ea. tavaszi
MM.411 Optimalizálási eljárások ea. (lev.) tavaszi
MM.085 Ortogonális sorok  
MM.252 Parciális differenciálegyenletek ea. tavaszi
MM.362 Pénzügyi és kockázati folyamatok ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MB.054 Populációdinamika ea. (BSc 2015 elõtt) minden
MBLB22E Populációdinamika ea. (lev. új Bsc)  
MBLB22G Populációdinamika gy. (lev. új Bsc)  
MB.172 Praktikum (BSc 2015 elõtt) õszi
MTNI001 Praktikum informatikatanároknak õszi
MTNI002 Prekalkulus õszi
60A106 Probability Lecture GTK õszi
60A107 Probability Seminar GTK õszi
MM.027 Problémamegoldási stratégiák a matematikában I. minden
MM.028 Problémamegoldási stratégiák a matematikában II. minden
MB.433 Projektív geometria ea. tavaszi
MM.075 Reguláris félcsoportok  
MM.015 Rendezett halmazok minden
MM.086 Stabilitáselmélet  
MM.461 Stacionárius folyamatok és idõsorelemzés ea. (lev. MSc 2017 elõtt) tavaszi
MB.662 Statisztikai programcsomagok (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MM.922 Szakmódszertani szeminárium minden
MB.013 Számelmélet és alkalmazásai kétévente õszi
MM.016 Számelméleti feladatok a középiskolában (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.501 Számítógép alkalmazása a matematika tanításában õszi
MB.035 Számítógépes ábrázoló geometria minden
MB.036 Számítógépes leíró nyelvek lab. minden
MB.502 Számítógéppel segített matematikai modellezés (BSc 2015 elõtt) õszi
MBLB33G Számítógéppel segített modellezés (lev. új Bsc)  
MB.037 Szemléletes topológia (BSc 2015 elõtt) kétévente õszi
IMN413E Szenzorhálózatok ea. (mérnök info 2017 elõtt) õszi
MM.003 Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák (MSc 2017 elõtt)  
MM.261 Sztochasztikus folyamatok ea. (lev. MSc 2017 elõtt) tavaszi
MM.062 Sztochasztikus modellek ea. (BSc 2015 elõtt) minden
MM.116 Sztochasztikus modellek ea. (informatikus) õszi
MM.212 Testelmélet és Galois-elmélet ea. tavaszi
MM.006 Topologikus vektorterek és disztribúcióelmélet  
MB.322 Többváltozós függvények ea. õszi
MM.053 Többváltozós komplex függvénytan minden
MM.X111 Többváltozós statisztikai módszerek ea. (környezetmérnök 2017 elõtt) õszi
MM.161 Többváltozós statisztikai módszerek ea. (lev. MSc 2017 elõtt) õszi
MM.X112 Tömegkiszolgálás (informatikus) õszi
MB.038 Transzformációcsoportok minden
MM.017 Univerzális algebra ea. (MSc 2017 elõtt) minden
MB.423 Valós függvénytan ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
MB.562 Valószínûségelmélet ea. (BSc 2015 elõtt) õszi
MB.461 Valószínûségszámítás ea. (BSc 2015 elõtt) tavaszi
10A109 Valószínûségszámítás ea. (közgazdász) õszi
MTNxx6 Valószínûségszámítás gy. (fizika OT) tavaszi
MM.076 Véges algebrák (MSc 2017 elõtt)  
MM.037 Véges geometria ea. (MSc 2017 elõtt) minden
MBLB43E Véges geometriák és kódok ea. (lev. új Bsc)  
MBLB43G Véges geometriák és kódok gy. (lev. új Bsc)  
MB.029 Végtelen sorok szummációja (BSc 2015 elõtt) minden