Tárgy neve: Kalkulus ea. (GTK)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Függvények, mûveletek függvényekkel, összetett- és inverzfüggvény, függvények ábrázolása. Függvények határértéke; folytonosság. Változás átlagsebessége és pillanatnyi sebessége, függvénygrafikonhoz húzott érintõ meredeksége, határköltség, függvény elaszticitása. A differenciálhányados egzakt fogalma. Differenciálási szabályok és technikák. A differenciálszámítás alkalmazásai: szélsõértékek, monotonitás, konvex és konkáv függvények, a függvénydiszkusszió lépései. A határozatlan integrál; integrálási technikák. A határozott integrál; Newton-Leibniz szabály. Az integrálszámítás alkalmazásai (folytonos összegzés, átlagolás, eloszlások, sûrûségfüggvények). A gyakorlatokon az elõadások anyagához kapcsolódó feladatokat oldanak meg a hallgatók, hogy az ott elhangzottak megértését és elmélyítését elõsegítsük, továbbá, hogy bizonyos egyszerû problémák megoldásában kellõ rutinra tegyenek szert.


Előadás kódja: 10A101-2, óraszám: 2, kredit: 4

Gyakorlat kódja: 10A101-2, óraszám: 1, kredit: 0