Tanári zárószigorlat

Tudnivalók a Matematika zárószigorlatról

(Utoljára módosult: 2014. 09. 15.)

A Matematika zárószigorlat célja

A hagyományos (10 féléves) egyetemi szintű tanárképzésben a záróvizsga részeként adnak számot a hallgatók a szakmai tudásukról, azaz a közoktatás matematika ismeretanyagába (10-től 18 éves korosztály, beleértve az emelt szintű érettségi anyagát is) tartozó és az azok hátteréül szolgáló ismeretekről. A tanári mesterképzésben még fontosabb egy ilyen szakmai vizsga, mivel ezen ismeretek jelentős részét a hallgatók a tanári mesterképzésre nyert felvétel előtt szerezték.

A Matematika zárószigorlat formája

A zárószigorlat fő része egy szóbeli vizsga, melynek során a szigorlatozó a Matematika zárószigorlati tételek közül egy témát húz, és arról összefüggően felel, illetve kérdésekre válaszol. A felelet megkezdése előtt mintegy 30 perc felkészülési idő van.

A zárószigorlat szóbeli részét egy beugró jellegű írásbeli vizsga előzi meg. A vizsgadolgozat 10 kérdésből áll, és a kidolgozáshoz 90 perc áll rendelkezésre. A kérdések a legalapvetőbb fogalmakra, tételekre, kapcsolataikra, példákra, ellenpéldákra kérdeznek rá. (A kérdések között lehet tétel/definíció kimondása, de többségük feladat-jellegű. A feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása nem igényel különleges ötletet, sem hosszadalmas számolást, „csak” fel kell ismerni, melyik definíciót vagy tételt kell közvetlenül alkalmazni.) A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a 10 kérdésre adott válaszok közül legalább 5 helyes.

Az írásbeli vizsgadolgozat írása és a szóbeli felelet közben (beleértve a felkészülési időt is) semmiféle segédeszköz nem használható.

Felkészülés

Segítségképpen összegyűjtöttük az elmúlt évek feladatsorait. Ezek nagyjából mutatják, milyen terjedelmű és mélységű anyagra épül a beugró dolgozat. A feladatsor célja, hogy segítse a szigorlatozók felkészülését – felhívja a figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra, példákat adjon a „szokásos” kérdésekre, stb. Emellett, készítettünk 3 "minta-feladatsort", ezeknek a megoldásait is kidolgoztuk.

A vizsgának legalább ennyire fontos része a szóbeli felelet. Az itt számonkért anyag nagyobb részét alapvetően a mesterszak előtti előtanulmányaikban tanulták. Célszerű visszanyúlni a régi tankönyvekhez, jegyzetekhez is, a tanultakat feleleveníteni, átismételni, szükség esetén kiegészíteni. A sikeres vizsgához a legalapvetőbb fogalmak, eredmények és eljárások ismerete feltétlenül szükséges. Ugyanakkor, egy-egy fogalom vagy részlet nem-ismerete nem jelent feltétlenül bukást, a "matekos" gondolkodás, a kérdéskör átlátása fontosabb.