Felvételi szabályzat tanári mesterszakra

2008. december 22, módosítva 2013. szeptember 25, 2014. november 10.

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Matematika alapképzési szak tanári szakirányát végzettek; főiskolán szerzett matematika szakos tanári diplomával; valamint egyetemen szerzett matematikus vagy alkalmazott matematikus diplomával rendelkezők.

b) Bármilyen szakos (főiskolán vagy egyetemen szerzett) tanári diplomával rendelkezők, ha az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás témákban a matematika alapképzési szak ismeretköreinek megfelelően legalább 50 kreditet teljesítettek. Ide tartoznak a más BSc/BA szak és a "matematika tanári minor" teljesítése is. (Nem kreditalapú képzésben szerzett oklevél esetén kreditszám = heti óraszám; levelező tagozaton kreditszám = (összes óraszám)/4 felfelé egészre kerekítve.)

2. A felvételi pontszámítás módja:

A maximálisan elérhető pontszám 100.

2.1. A jelentkező oklevelének minősítése alapján kapott pontszám az oklevél jegyének négyszerese. (Tehát az oklevélre járó maximális pontszám 20 pont.)
 
2.2. Maximálisan 70 pont szerezhető a felvételi elbeszélgetésen („személyes megjelenést igénylő (szóbeli) vizsga”) (ez alapvetően motivációs jellegű).

2.2.1. Mindazok a jelentkezők, akik nem az 1.a pont szerint kérik felvételüket (tehát például a más BSc/BA-t végzettek  matematika minorral, vagy a nem matematika szakos tanárok) az elbeszélgetésre hozzák magukkal az eddigi matematika tanulmányaikat tárgyszinten igazoló dokumentum másolatát (pl. leckekönyv , e-index, europass index, diplomamelléklet …) Szükség van a hivatkozott tárgyak tematikáira is, kivéve ha magyarországi egyetem/főiskola matematikus, alkalmazott matematikus vagy matematikatanár szakjáról van szó, és a tárgy neve egyértelműen utal tartalmára.
 
2.3. A jelentkező felvételi pontszámába többletpontok számíthatók be, ami maximálisan 10 pont lehet. Többletpont illeti meg a jogszabályban rögzített módon előnyben részesítendő jelentkezőt (2 pont). Többletpont jár a második idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért (államilag elismert középfokú C vizsga 3 pont, felsőfokú 5 pont). Legfeljebb 7 többletpont adható szakmai többletteljesítményekért, amelyeket a jelentkező dokumentálni tud (pl. demonstrátori tevékenység, versenyeredmények, szakmai publikációk).

3. A jelentkezéshez mellékelni kell:
  • Az oklevél másolatát, amely alapján a felvételt kéri.
  • Az 1.b) pont szerint felvételüket kérőknek a 50 kreditnyi matematika tárgy neve és kreditértéke (vagy óraszáma) felsorolását.
  • Az előtanulmányokban hivatkozott tárgyak tematikáit (kivéve a 2.2.1-ben említett esetben).
  • A 2.3. pontban említett többletpontokhoz való jogosultságot igazoló dokumentumok másolatait.
A jelentkezőknek minden dokumentumot az OFIK-ba kell küldeniük, mert intézményünk a felvételi eljárás során más igazoló dokumentumot nem vehet figyelembe, csak az OFIK-tól hivatalosan érkezőket!

Munkánk megkönnyítése végett azonban kérjük, hogy a dokumentumok másolatait nekünk (SZTE Bolyai Intézet, Biténé Tilinkó Ágnes, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) is küldjék el.