Többváltozós függvények

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Az $R^k$ tér. Metrika, norma, egyenlõtlenségek. Többváltozós függvények Folytonosság, határérték. Parciális-, totális-, iránymenti differenciálás. Középérték-tételek, Taylor-formula. Szélsõérték. Jordan-mérték. Területi integrál. Mûveletek, Fubini tétele. Alkalmazások. Vonalintegrál. Kiszámítási mód. Úttól való függetlenség. Potenciálfüggvény. Egzakt differenciálegyenletek. Vektoranalízis (néhány fogalom).

Előfeltétel:

Mt3221

Helyettesítő tárgyak:

( Mm2205 vagy MBN321E )

Előadás:
Kurzuskód: Mt3209 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente