A felzárkóztató munka módszerei matematikából (OT KV)

Tanszék: Analízis Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MTNKV099/1 Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente