Poisson-folyamatok (MSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Poisson- és egyéb diszkrét eloszlások, elemi tulajdonságok Pontfolyamatok, számláló mérték, intenzitás, Campbell-formula, pontfolyamatok eloszlása Poisson-pontfolyamatok, folyamatok szuperpozíciója, Poisson-pontfolyamatok létezése, Laplace-funkcionál Mecke-egyenlet, többváltozós Mecke-egyenlet, Jánossy-mérték Folyamatok mérhető képe, megszorítás, jelölés, ritkítás Egyszerű pontfolyamatok, Rényi tétele, Poisson-pontfolyamatok karakterizációja, teljesen ortogonális folyamatok Poisson-pontfolyamatok a valós egyenesen, intervallum-tétel, megjelölt Poisson-pontfolyamatok Stacionárius folyamatok, korreláció, lokális tulajdonságok, ergodikus tétel Palm-eloszlások, Mecke-Slivnyak-tétel, Voronoi-mozaik Extra fej probléma, Gale-Shapley algoritmus, kiegyensúlyozott allokációk Stabilis allokációk, egyértelműség Poisson-integrálok, Wiener-Ito-integrál, Poisson-hipersíkfolyamatok

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNV99E-00017 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente