Többváltozós statisztikai módszerek ea. (környezetmérnök 2017 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Matematikai statisztikai alapok (valószínûség, várható érték, szórás, kovariancia, korreláció becslései, konfidencia intervallum, paraméteres és nemparaméteres próbák). Egy- és többváltozós lineáris regresszió, nemlineáris regresszió. Egy- és többszempontos varianciaanalízis. Nemparaméteres függetlenség- és többváltozós homogenitásvizsgálatok (khinégyzet, Kruskal-Wallis). Faktoranalízis, fõkomponens analízis. Diszkriminancia analízis, logisztikus regresszió. Klaszteranalízis.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMLX111E Kredit: 2 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMNX111E Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMNX111G Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MMLX111G Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente