Az életbiztosítás matematikai alapjai ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Kamatszámítás: egyszerû kamat, kamatos kamat éves kamatozással, diszkontálás, tört idõszakra történõ kamatszámítás, kamatos kamat évközi kamatozással. Folytonos kamatozás elve, a kamaterõsség. Kamatos kamat hozzáadott tõkével. Folytonos kamatozás változó kamatintenzitással. A befektetett tõke megtérülése. Állandó tagú éves járadékok. Járadékok felvásárlása. Végtelen járadékok. Számtani illetve mértani sorozat szerint változó tagú éves járadékok. Évközi részletekben esedékes állandó tagú járadékok egyszerû illetve kamatos évközi kamatozással. Kölcsöntörlesztés. Halandósági és morbiditási adatok: nyers halandósági és morbiditási adatok, kiegyenlítési módszerek, halandósági táblák. Halálozási valószínûségek. Várható élettartamok számítása halandósági tábla alapján, kommutációs számok. Fontosabb életbiztosítás típusok: elérési, haláleseti, életjáradék, fix lejáratú. Két és több életre szóló biztosítások, csoportos biztosítások. Díjkalkuláció: technikai kamat, diszkontráta, ekvivalencia-elv, maradékjogok, nettó díj. Költségterv, bruttó díj. A díjfizetés gyakorisága. Befektetési hozam. Tartalékszámítás: nettó díjtartalék, a prospektív és a retrospektív szemlélet, egyéni és csoportos díjtartalék. Bruttó díjtartalék, költségfedezet. Zillmer módszer. Szolvencia. A biztosító kockázatai és kezelésük.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN361E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML361E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN361G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML361G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente