Dinamikus rendszerek ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Kétdimeziós autonóm rendszerek, a Poincaré-Bendixson tétel. Nyeregpont tulajdonság, stabil, instabil és centrális sokaságok. Stabilitáselmélet. Periodikus megoldások stabilitása, Poincaré-leképezések, orbitális stabilitás. Strukturális stabilitás, generikus tulajdonságok. Attraktorok. Lagrange egyenletek, Hamilton vektormezõk. Diszkrét dinamikai rendszerek. A körvonal leképzései, kvadratikus leképezések, periodikus pontok bifurkációi, Smale-féle patkó.

Előfeltétel:

MBN521E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN351E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML351E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN351G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML351G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente