Geometriai struktúrák ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Véges geometriák. Illeszkedési struktúrák. Projektív és affin síkok. Galois-geometriák. Kombinatorikai és csoportelméleti módszerek geometriai alkalmazásai. Véges algebrai geometria. Kódelméleti alkalmazások. Izometria-csoport geometriája. Politopok geometriája, konvexitás. Az euklideszi geometria véges halmazaiból kiválasztható speciális alakzatok (kollineáris pontok, konvex sokszögek), illetve ezek száma. Helly-típusú tételek, transzverzálisok. Megvilágítási és fedési problémák. Rácsok, rácsszerû elrendezések.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN231E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML231E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN231G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML231G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente