A matematika tanítása II. ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei; mûveletek. Számkörbõvítés a természetes számoktól a komplex számokig; a permanenciaelv. A számelmélet tanítása. Betûabsztrakció, az algebrai kifejezések tanítása. A függvény fogalmának kialakítása, fejlesztésének szintjei. Az elemi függvények tanítása. Az analízis elemeinek tanítása. Az egyenlet, egyenlõtlenség, egyenletrendszer mint matematikai eszköz a matematikai modellben. A geometria gondolkodás szintjei, a geometria alapvetõ fogalmainak kialakítása. A geometriai transzformációk tanítása, a transzformációs szemlélet kialakítása, fejlesztése. Vektorok a szintetikus geometriában, a trigonometriában és a koordinátageometriaban. Trigonometriai eszközök tanítása. Koordinátageometria mint az euklideszi geometria analitikus modellje. A térgeometria tanítása, a térszemlélet fejlesztésének lehetõségei. A kombinatorika és a gráfelmélet tanítása. A valószínûségszámítás és a statisztika tanítása. A számítógép szerepe a matematika tanításában.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MML222E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN222E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN222G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML222G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente