Testelmélet és Galois-elmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Egyszerû algebrai, ill. egyszerû transzcendens testbõvítés, algebrai, ill. transzcendens testbõvítés. Véges fokú bõvítés, fokszámtétel. Felbontási test, normális testbõvítés. Véges testek. Tökéletes testek és véges fokú bõvítéseik. Test algebrai lezártja. Galois-csoport, a Galois-elmélet fõtétele. Radikálbõvítés. A gyökjelekkel való megoldhatóság jellemzése. Ruffini--Abel-tétel. Gyökjelekkel megoldhatatlan racionális együtthatós algebrai egyenlet létezése. Algebrai feltétel geometriai alakzat szerkeszthetõségére körzõvel és vonalzóval.

Előfeltétel:

MMN112E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN212E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML212E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN212G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML212G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente