Alkalmazott analízis ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Többváltozós és vektorértékû függvények. Többszörös integrál, vonalintegrál, felületi integrál. Green-tétel, Gauss-tétel, Stokes-tétel. Az integrálszámítás fizikai és mûszaki alkalmazásai. Fourier-sorok. Ortogonális polinomok, sorfejtések. Trigonometrikus és ortogonális polinomsorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Az approximációelmélet elemei. Stone-tétel, Bohmann-Korovkin-tétel. Interpoláció. Spline-függvények. Fourier- transzformált, Laplace-transzformált és alkalmazásaik (diszkrét és folytonos idejû jelek spektrálelõállítása, jelek rekonstrukciója, átviteli függvény, differenciálegyenletek megoldása.)

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN122E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML122E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN122G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML122G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente