A matematika tanítása I. ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A matematikadidaktika mint tudomány (tárgya, fõbb kérdései, kutatási módszerei, kapcsolata más tudományokkal). A matematikadidaktikai kutatások fõbb irányai eredményei. A magyar matematikatanítás vázlatos története. A matematika mint tantárgy, didaktikai céljai, feladatai. A matematikatanítás formái, módszerei, segédeszközei a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével. Fogalomalkotás a matematikában, a matematikai fogalmak tanításának alapkérdései. Definiálási módok. Tételek, bizonyítások tanításának alapkérdései, bizonyítási stratégiák. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének lehetõségei. A problémamegoldási képességek fejlesztésének lehetõségei, problémamegoldási stratégiák, heurisztikák. A matematikai problémák, feladatok osztályozása különbözõ szempontok szerint. Modellalkotás a matematika tanításában, az alkalmazásorientált oktatás lehetõségei. A projektmódszer. Felzárkóztatás, a gyengébb képességû tanulókkal való foglalkozás. Tehetséggondozás. A szakkörök, speciális tagozatok és a versenyek szerepe a matematika tanításában. A korosztályos vizsgákra való felkészítés.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MML121E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN121E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN121G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML121G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente