Csoportelmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Permutációcsoportok, a Cayley-ábrázolás általánosítása. Csoport automorfizmusai, szemidirekt szorzat. Konjugáltság, normalizátor, centralizátor, centrum. Osztályegyenlet, Cauchy-tétel, Sylow-tételek. Véges $p$-csoportok. Nilpotens, ill. feloldható csoportok. A véges nilpotens csoportok jellemzése. Szabad csoportok, definiáló relációk. Szabad Abel-csoportok. A végesen generált Abel-csoportok alaptétele. Lineáris csoportok. A projektív speciális lineáris csoportok egyszerûsége.

Előfeltétel:

( MBN412E vagy MBN411E )

Helyettesítő tárgyak:

( Mm4121 és Mm4122 )

Előadások:
Kurzuskód: MMN112E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MMN112E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML112E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN112G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML112G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente
Kurzuskód: MMN112L Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente