Algoritmuselmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Az algoritmuselmélet alapfogalmai és alkalmazásai. Kriptográfiai alapfogalmak, RSA. Testbõvítések, véges testek és alkalmazásaik. Prímtesztek (Miller–Rabin, Solovay--Strassen, AKS). A diszkrét logaritmus néhány alkalmazása, Sylver--Pohlig--Hellman-módszer. Polinomok faktorizációja. Gröbner-bázisok és alkalmazásaik. Rendezés és kiválasztás, kupac. Dinamikus programozás. Gráfalgoritmusok: szélességi és mélységi keresés, feszítõfák, legrövidebb utak. Keresõfák, amortizációs idõ, Fibonacci-kupac. String-keresés. Huffman-kód. Lempel--Ziv--Welch tömörítési eljárása.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN111E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML111E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN111E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN111G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML111G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente
Kurzuskód: MMN111G Kredit: Óraszám: 2 hetente