Differenciáltopológia ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Differenciálható struktúrák; differenciálható leképezések és érintõterek; beágyazások és immerziók; határsokaságok; függvényterek: gyenge és erõs topológiák $C^r(M,N)$-en; approximáció határsokaságokon és sokaságpárokon; jets és analitikus approximáció; vektornyalábok és csõ alakú környezetek; irányított vektornyalábok; közeli részsokaságok; analitikus differenciálható struktúrák; leképezések fokai; Euler-karakterisztika; Morse-elmélet (bevezetõ); izotópiák; szingularitáselmélet (bevezetõ); kobordizmusok; egzotikus differenciálható struktúrák.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN094E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML094E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN094G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML094G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente