Véges algebrák (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Primál algebrák és általánosításaik. A primál algebrák Stone--Hu-féle dualitás-elmélete. A term-feltétel, Abel-féle algebrák, McKenzie tétele kongruencia-fölcserélhetõ varietás szigorúan egyszerû algebráiról. Lokálisan véges varietások. Varietás spektruma. Relációklónok és szabad algebrák kapcsolata. Véges azonosságbázisú algebrák. Post és Lyndon tételei, a Lyndon-féle grupoid, a Murszkij-féle grupoid, örökletesen nem-végesbázisú algebrák. Pálfy--Pudlák-tétel, Pálfy tétele. Minimális algebrák, a szelíd kongruenciák elméletének elemei.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN076E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML076E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente