Reguláris félcsoportok (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Reguláris félcsoportok kongruenciái: kongruenciák magja és nyoma, a kongruenciaháló, speciális kongruenciák. A teljesen reguláris félcsoportok finom szerkezete, Lallement tétele, kötegek. Inverz félcsoportok: E-unitér inverz félcsoportok, fedési tétel, P-tétel. Ortodox félcsoportok: Hall-félcsoportok, E-unitér reguláris félcsoportok. Lokálisan inverz félcsoportok: Pastijn és McAlister fedési tételei. Reguláris félcsoportok és birendezett halmazok. Reguláris félcsoportok általánosításai.

Előfeltétel:

MMN013E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN075E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML075E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente