Klónok (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Absztrakt klónok és mûveletklónok. Galois-kapcsolatok. Relációklónok és mûveletklónok kapcsolata, Baker--Pixley-tétel. Nevezetes teljességi tételek: általános Lagrange-interpoláció véges testekben, Werner--Wille-tétel, Sheffer--Webb-tétel, Slupecki-tétel, Salomaa-tétel. Véges halmazok klónhálói; Janov--Mucnik-tétel. Maximális klónok; Post-tétel. Rosenberg-tétel és néhány alkalmazása: McKenzie-tétel, a minta-függvények teljessége. Sheffer-függvények; Rousseau-tétel. Minimális klónok. Swierczkowski lemmája. Rosenberg típus-tétele. Primitív pozitiv klónok; Kuznyecov-tétel.

Előfeltétel:

MMN017E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN074E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML074E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente