Félcsoportosztályok univerzális algebrai vizsgálata (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Félcsoportvarietások hálója, fontos részhálói, véges bázis tulajdonság, szóprobléma. Szabad teljesen reguláris félcsoportok, a teljesen reguláris félcsoportok varietásainak hálója, a kötegvarietások hálója. Szabad inverz félcsoportok, az inverz félcsoportok varietásainak hálója. Nincs szabad reguláris ill. szabad ortodox félcsoport. Reguláris félcsoportok egzisztenciavarietásai, biszabad objektumok, lokálisan inverz és ortodox félcsoportok egzisztenciavarietásai. Véges félcsoportok pszeudovarietásai, provéges objektumok.

Előfeltétel:

MMN013E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN072E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML072E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente