Bifurkációelmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Vektormezõk egyensúlyi helyzeteinek bifurkációja. Nyereg-csomó, transzkritikus és vasvilla-bifurkációk. A Poincaré-Andronov-Hopf-bifurkáció. Leképezések fixpontjainak bifurkációi. Nyereg-csomó, transzkritikus és vasvilla-bifurkáció. Perióduskettõzõ bifurkáció. Neimark-Sacker-bifurkáció. Centrális sokaságok, normálformák. A bifurkáció kodimenziója. Numerikus módszerek, programcsomagok alkalmazása.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN051E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML051E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN051G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML051G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente