Halmazrendszerek (lev. MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Halmazrendszerek, hipergráfok. Független élrendszerek és lefogó halmazok, normális hipergráfok. Halmazrendszerek dimenziója. Diszkrepancia. Halmazrendszerek színezései, B-tulajdonság. Extremális problémák, halmazrendszerek metszet-feltételekkel,

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MML041E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN041E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente