Véges geometria ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Projektív és affin síkok axiomatikus bevezetése, példák véges síkokra, nem-desarguesi síkok. Kollineációk, nevezetes záródási tételek, Baer tétele, projektív síkok koordinátázása. Magasabb dimenziós projektív terek. Ívek, oválisok, teljes ívek, az érintõk lemmája. Algebrai görbék pontjainak számára vonatkozó becslések. Lefogó ponthalmazok, a Rédei-polinom néhány alkalmazása. Többszörösen lefogó ponthalmazok és (k,n)-ívek. Magasabb dimenziós ívek, süvegek, ovoidok. Magasabb dimenziós reprezentációk, befedések, pakolások. Lineáris komplexusok, általánosított sokszögek. Hiperoválisok. A véges geometriák néhány kombinatorikai, kódelméleti és kriptográfiai alkalmazása.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN037E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML037E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN037G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML037G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente