Problémamegoldási stratégiák a matematikában I. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A kurzus keretében Pólya György heurisztikus problémamegoldási modelljének Alan H. Schoenfeld által módosított (részletezett) változata alapján zömében középiskolás módszerekkel is megoldható feladatokat, problémákat tárgyalunk az egyes problémamegoldási stratégiáknak, módszereknek megfelelõ csoportosításban. A kurzus célja az egyes stratégiák megismertetésével a problémamegoldási készség fejlesztése. 1. Vizsgáljunk speciális eseteket! a) A feladatra közvetlenül megoldást kapunk speciális értékek behelyettesítésével. b) A konkrét példa világossá teszi a feladatot, megteremti egy új, más irányú megközelítés lehetõségét. c) A határesetek vizsgálata révén rögzíthetjük a lehetõségek tartományát. d) Ha a probléma jellege olyan, konkrét természetes számok behelyettesítésével induktív következtetéseket fogalmazhatunk meg, rekurziót alkalmazhatunk. Teljes indukciós bizonyítások különbözõ típusai: nem egyet lépünk, visszafelé lépünk, több változó szerinti teljes indukció, dimenziószám szerinti teljes indukció. Végtelen leszállás módszere (lehetetlenségi bizonyítások). e) Ellenpéldát találhatunk. 2. Vizsgáljuk a problémát kevesebb változóra! a) A kevesebb változó esetén kapott eredmények felhasználhatók az eredeti probléma megoldása során. b) A kevesebb változót tartalmazó probléma megoldási módszere mûködik több változóra is. c) A változókat egy kivételével rögzítve a nem rögzített változó szerepe vizsgálható. 3. Készítsünk ábrát! 4. Következtessünk visszafelé!

Előfeltétel:

( MBN171E és MBN172G és MBN121E )

Helyettesítő tárgyak:

MBN026E

Előadások:
Kurzuskód: MMN027E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML027E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente