Mechanika (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Kényszerek; holonóm és anholonóm rendszerek. A Hamilton-féle variációs elv. Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek. Nemlineáris rezgések; a kis rezgések elmélete. A merev test mechanikája. A Hamilton-féle kanonikus mozgásegyenletek. A Poincaré-Cartan-féle invariáns integrál. Hamilton-Jacobi-elmélet. Egyensúlyi helyzet és stacionárius mozgás stabilitása. Különbözõ típusú erõk hatása a stabilitásra. Az optimális stabilizálás problémája. Alkalmazások. Intelligens rendszerek, robotok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN026E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML026E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente