Differenciálegyenletek a középiskolában (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A feladatok kapcsán tárgyaljuk a közönséges differenciálegyenletek elméletébõl az egyes feladatok megoldásához szükséges ismereteket (a kezdetiérték-probléma megoldásának létezése, egyértelmûsége, stabilitása; a lineáris rendszerekre vonatkozó alapismeretek, kvalitatív vizsgálatok). Harmonikus rezgõmozgás, radioaktív bomlás, elektromos áramkörök, rezgõkörök, populációk együttélésének differenciálegyenletes modelljei.

Előfeltétel:

MBN321E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN023E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML023E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente